திகட்டாத காதல்

இன்றும் முதல் நாள் போலவே ...
ஆச்சர்யங்கள் குறையாமல் ...
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ...
நெடுந்தூரம் பயணிக்க இன்னும் நாட்கள் உண்டு ...
சேரும் இடம் தெரியவில்லை ...
பயணிக்கும் பாதை புரியவில்லை ...
நூறு முறை கைகோர்த்தும் சலிக்கவில்லை ...
அர்த்தமற்ற பார்வைகள் வீசியும் புரியவில்லை ...
படுக்கையில் ஒன்றாய் கிடந்தும் சலனமில்லை ...
ஓராயிரம் முறை உன்னை காதலித்தும் திகட்டவில்லை ...
உன்மேல் எனக்கு திகட்டாத காதல் !...

Comments