விட்டுச் சென்றாளோ?


காதலனை, கனவு மங்கைக்காக
விட்டுச் சென்றாளோ?
கண்ணாளனை, கண்மணிக்காக
விட்டுச் சென்றாளோ?
தன் அவனை, தோழிகளுக்காக
விட்டுச் சென்றாளோ?
என்னவனை, எனக்காக
விட்டுச் சென்றாளோ?

அவளுக்காக விட்டு செல்கிறேன்
என் உயிரில் ஒரு பாதி
அவளின் தேவதையான அவன் பிள்ளை !...

- தன் கணவனின் காதலிக்கு, மனைவி எழுதுவது ...

Comments

Post a Comment

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்