கொடுத்துவிடு

உன்னுடன் கைகோர்க்கும் சமயத்தில்
தோழி எழுப்பியதின் காரணமோ?
நீ கோபித்து கொண்டு
என் கனவிலும் வர மறுக்கிறாய் !

நிகழும் காலங்களில்
கனவுலகம் மட்டுமே
எனக்கு சொந்தம் !..

கொடுத்துவிடு
நான் வேண்டுவது வேறல்ல !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்