மறந்தேன் ...

நான் பெண் என்பதை மறந்தேன் ...
.
.
.
உன் கைவிரலால் நானே என்னை
மீட்டிக்கொண்ட போது !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்