நேற்றுணர்ந்தேன்...

சுகமூட்டும் இசைகள் ஆயிரம் இருந்தும்
உன் விரல் மீட்டும் இசைக்கு ஈடில்லை ...

நேற்றுணர்ந்தேன் !!!

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்