நிலவும் என்னை காதலித்ததே ...

நிலவும் என்னை காதலித்ததே ...
நீ என்னை வர்ணிக்கும் அழகை பார்த்து !!!

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்