முன்பனி தீண்டும் முன்னே

முன்பனி தீண்டும் முன்னே
உன் சுவாசம் என்னை தீண்டியது !...

வெயில் என்னை வருடும் முன்னே
உன் பார்வை என்னை வருடியது !...

காலை கண் திறக்கும் முன்னே
எனக்காக உன் உலகம் காத்திருக்கிறது !...

நான் காத்திருப்பது ?

கண்திறக்கும் நேரத்தில் உன்னை அருகினில் காண !...

இல்லையெனில்

கண்மூடி உன் நினைவை மறக்க !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்