உன் தேவதை !

வெடிக்கும் எரிமலையின் சாரலையும்
தெறிக்கும் மின்னலின் துளிகளையும்
கொண்டு செய்த உன் காதலியை ...

சொர்க்கத்தில் பூத்த பனிப்பூவை எடுத்து
இதழ்கள் விரித்து
பன்னீர் தெளித்து
அதனுள் அமர்த்தி தருகிறேன் ...

நீ வாடாமல் பார்த்துக்கொள்வாய்
என்ற நம்பிக்கையில் !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்