சிரிக்கிறேன் !...

பாதி கண்கள் மூடி...
அருகினில் உன்னைத் தேடி...
என் உயிருக்குள் ஓடி...
நீ செய்த காயங்கள் கோடி...

இப்போது சிரிக்கிறேன்
என் இதழ்களின் கோடுகள் கூடி...

Comments

Post a Comment

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்