முதல் முத்தம்

நூறு இரவுகள் ...
ஆயிரம் முத்தங்கள் கழிந்தும்
உன் முதல் முத்தம் தான்
நான் பெற்றெடுத்த முதல் பிள்ளை !!!

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்