கேட்டேன்


காதல் கேட்டேன்
உன் படுக்கையில் கிடந்ததுறங்க ...

வாழ்க்கை கேட்டேன்
உன் கருவை நான் சுமக்க ...

வரம் கேட்டேன்
உன் மடியில் என் உயிர் பிரிய ...

மரணம் கேட்டேன்
இம்மூன்றையும் கொண்டு செல்ல ...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்