காதல் கலையவில்லை


காற்று கூட புகமுடியாத இடைவெளியில்
நாம் இருவர் அமர்ந்திருக்க ...

காதல் கலையவில்லை என் உயிரே ...
துரத்தி அடிக்கப்பட்டது காமம் !

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்