என்னென்ன புதிதோ?

என்னை விட்டு சற்றே தொலைவில்
நீ இருந்தாலும் ...
பூமியின் மறுப்பக்கத்தில் இருப்பதை
போல் ஒரு உணர்வு !

உன் மூச்சுக்காற்று என் காதோடு
பேசிக்கொள்ளாத தருணத்தில் ...
என்னுள் எத்தனை போராட்டங்கள் !

பல நிமிடங்கள் உன்னிடம் பேசிய பின்னும் ...
ஏதோ சொல்லாமல் விட்டதை போல் ஒரு தவிப்பு !

கடந்த காலங்களில் இது நிகழ்ந்ததில்லை ...
நடக்கவிருக்கும் காலங்களில் ?

இன்னும் என்னென்ன புதிதோ?

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்