கிறங்க சொல்லியதே !

உன் இதயம் தொட்ட ஒரு பகுதி
செயலிழந்து கிடக்க ...
விரல் தொட்ட சில இடங்கள்
வேறொன்றை நினைக்க ...
வெறித்தனமாய் உன் மீது
நான் ஆடும் ஆட்டமெல்லாம் ...
கிறங்க சொல்லியதே
இடங்கள் மாறியபின் !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்