பயணம் !

இரு வாரம் கழித்து, ஒரு நாள் பயணம்
தோழனுடன் கைகோர்த்து, நெடுந்தூரம் செல்கிறேன்
போகும் வழியெங்கும், ரசித்து செல்கிறேன்
கடக்கும் தூரத்துக்கு, கவிதை பாடி செல்கிறேன்

அன்று போல் இல்லாமல், இன்று பத்திரமாய் செல்வேன்
என்ற நம்பிக்கையில் நான் தொடங்கும் இந்த பயணம்

சிங்கார ஊருக்கு மட்டும் அல்ல...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்