கவிதைப் புத்தகம் !

மழலை உதட்டின் நிறத்தினிலே
புத்தகம் ஒன்றை அவன் தந்தான் ...
மனம் போல வார்த்தை அமைய
விதியொன்றை அவன் தந்தான் ...
விரல் பிடிக்கும் ஆறாம் விரலாய்
எழுதுகோல் ஒன்றை அவன் தந்தான் ...

இவையனைத்தும் எழுத தூண்டும்
கவிதை ஒன்றை தருவானோ !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்