தரமறுத்தேன்

அவன்:
கன்னங்கள் தந்துப் போ
காகிதம் மென்மை இல்லை ...
புன்னகை சிந்திப் போ
வண்ணங்கள் போதவில்லை ...
கூந்தலை தந்துப் போ
தூரிகையில் உயிர் இல்லை ...
எண்ணங்கள் தீட்டுகின்ற
என்னவள் ஓவியம் !!!

அவள்:
கன்னங்கள் தரமறுத்தேன்
கள்வனின் எண்ணங்கள் தெரிந்து ...
புன்னகை தர மறுத்தேன்
பூக்களின் வெட்கங்கள் தெரிந்து ...
கூந்தல் தர மறுத்தேன்
இவ்வுலகமே இருளும் என்று ...
என்னைத் தர மறுத்தேன்
நான் உன்னுடையவள் இல்லை என்று தெரிந்து !!!

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்